• przebudowy sieci energetycznych

  napowietrznych i kablowych

 • pomiary sieci, urządzeń

  i instalacji elektrycznych

 • wykonujemy dokumentację projektową

  prowadzimy NADZÓR INWESTORSKI

Realizacje

Wykonane realizacje na liniach WN oraz NN

 • Modernizacja układu zasilania stacji elektroenergetycznej 110 kV Karlik
 • Modernizacja istniejącej napowietrznej linii dwutorowej wysokiego napięcia 110 kV relacji Karol – Łagiewniki z odczepem do Huty Zygmunt, Huta Pokój – Piaśniki
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy linii napowietrznej 110 kV relacji Halemba – Kop. Makoszowy wraz z odczepami do SE Borowej, SE Bielszowice, SE Guido oraz podwieszenie światłowodu OPGW na całym odcinku linii z zachowaniem wymaganych norm wraz z wejściami na stację 110 kV SE Makoszowy, SE Halemba oraz SE Guido.
  Zakres opracowania obejmował:
  • część formalno prawną:
   • pozyskanie wszelkich uzgodnień w tym zgód właścicieli gruntów
   • ustanowienie służebności
   • uzyskiwanie opinii środowiskowych
   • zmiana przestrzennego planu zagospodarowania terenu
  • część techniczną:
   • Projekt Budowlany wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę
   • Projekt Wykonawczy
   • Projekt Powykonawczy
 • Projekt przebudowy linii 110 kV relacji Moszczenica – Jankowice będącej w kolizji z projektowanym węzłem autostradowym A1 „Mszana”
  Zakres opracowania obejmował:
  • Projekt Budowlany wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • Projekt Wykonawczy
 • Projekt tymczasowej linii 110 kV relacji Moszczenica – Jankowice na odcinku 15 – 19.
  Zakres opracowania obejmował:
  • Projekt Budowlany wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień formalno – prawnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę
  • Projekt Wykonawczy
  • Przeliczenia konstrukcyjne słupów linii tymczasowej
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy sekcji odciągowej 11- 23 linii 110V relacji Halemba – Łaziska.
  Zakres zadania zawierał:
  • opracowanie kompleksowego projektu budowalnego oraz wykonawczego zawierającego rozwiązanie związane dostosowaniem przedmiotowej sekcji do pracy w temp +80 st. C,
  • wymiana konstrukcji słupa na stanowisku nr 20,
  • regulację naprężeń przewodów roboczych, odgromowych oraz światłowodowych,
  • pozyskanie wszelkich uzgodnień w tym zgód właścicieli gruntów, uzyskiwanych opinii środowiskowych oraz pozwolenia na budowę.
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy sekcji odciągowej 5 – 8 linii 110 kV relacji Wirek - Halemba.
  Zakres zadania zawierał:
  • opracowanie kompleksowego projektu budowalnego oraz wykonawczego zawierającego rozwiązanie związane dostosowaniem przedmiotowej sekcji do pracy w temp +80 st. C,
  • wymiana konstrukcji słupa na stanowisku nr 7,
  • regulację naprężeń przewodów roboczych, odgromowych oraz światłowodowych,
  • pozyskanie wszelkich uzgodnień w tym zgód właścicieli gruntów, uzyskiwanych opinii środowiskowych oraz pozwolenia na budowę.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowaniu linii elektroenergetycznej 110 kV S-214 relacji Świebodzice – Słotwina do temp. 80℃.
  Zakres zadania zawierał:
  • podwyższenie słupów nr 13, 17 i 19
  • regulację naprężeń sekcji 8 – 11
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowaniu linii elektroenergetycznej 110 kV S-210 relacji Ząbkowice – Nowa Ruda do temp. 80℃.
  Zakres zadania zawierał:
  • podwyższenie słupa nr 101 i 102
  • regulację naprężeń w sekcjach: 79 – 81, 88 – 90, 92 – 94, 95 – 103 i 108 – 109
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowaniu linii elektroenergetycznej 110 kV S-255 relacji Nowa Ruda – Skałeczno do temp. 80℃.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowaniu linii elektroenergetycznej 110 kV S-285 relacji Żarów - Jagodnik do temp. 80℃.
  Zakres zadania zawierał:
  • podwyższenie słupa nr 14, 34, 42, 43, 49 i 52
  • regulację naprężeń w sekcji 28 – 30 i 36 – 38
 • Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy linii napowietrznej 110 kV na odcinku 17 – 20 relacji Łąkowa – EC2 (Retkinia)
  Zakres zadania zawierał:
  • opracowanie kompleksowego projektu budowalnego oraz wykonawczego zawierającego rozwiązanie związane ze skablowaniem przedmiotowego odcinka
  • regulacja naprężeń przewodów roboczych oraz OPGW,
  • wprowadzenie linii światłowodowej do rozdzielni na SE EC2 wraz z zaprojektowaniem niezbędnej infrastruktury,
  • projekt zmiany nastaw zabezpieczeń w stacjach EC2, Łąkowa, Retkinia,
  • pozyskanie wszelkich uzgodnień w tym zgód właścicieli gruntów, uzyskiwanych opinii środowiskowych, konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę.
  • projekt linii tymczasowej umożliwiającej przebudowę w/w linii 110kV
 • Opracowanie kompleksowych projektów wykonawczych przebudowy linii 110 kV relacji EC Tychy – Tychy, EC Tychy – Urbanowice w rejonie stadionu piłkarskiego w Tychach przy ul. Edukacji celem likwidacji kolizji przedmiotowej linii z przebudową stadionu miejskiego wraz z istniejącą infrastrukturą.
  Zakres opracowania obejmował:
  • część formalno prawną:
   • pozyskanie wszelkich uzgodnień w tym zgód właścicieli gruntów
   • ustanowienie służebności
   • uzyskiwanie opinii środowiskowych
   • uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
   • uzyskanie pozwolenia na budowę od Konserwatora Zabytków
  • część techniczną:
   • Projekt Budowlany wraz z pozyskaniem wszelkich uzgodnień formalno – prawnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę
   • Projekt Wykonawczy
 • Analiza skrzyżowań napowietrznych linii elektroenergetycznych 400 kV relacji Wielopole – Joachimów i Rokitnica – Łagisza, 220 kV relacji Łagisza – Blachownia z projektowaną linią kolejową Katowice – Pyrzowice oraz wstępna koncepcja ich przebudowy.
 • Przeprowadzenie okresowej kontroli sprawdzającej stan techniczny linii 400 kV, 220 kV, 110 kV na Obszarze Centrum i Zachód.
 • Opracowanie audytu i programu funkcjonalno - użytkowego dla istniejącej linii 110 kV relacji Hajduki (gmina Nysa) - Grodków wraz z odgałęzieniem do GPZ Bielice (gmina Łambinowice)
 • OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PRZEBUDOWA LINII 110 KV: S-215 RELACJI ŚWIEBODZICE - GRABY, S-216 RELACJI ŚWIEBODZICE - PAWŁOWICE - PASZOWICE ORAZ S-219 RELACJI GRABY - JAWOR W CELU DOSTOSOWANIA DO TEMP. PRACY +80 STOPNI C
 • Wykonanie dokumentacji projektowej usunięcia kolizji linii 110 kV z projektowaną drogą ekspresową S-7 na terenie miasta Krakowa od węzła "Bieżanów" do węzła "Igołomska-Ptaszyckiego" (tzw. "Trasa Nowohucka") Odcinek II od węzła Christo Botewa” ("Rybitwy") do węzła „Igołomska” („Igołomska – Ptaszyckiego”)
 • Opracowanie dokumentacji techniczno prawnej przebudowy linii 110 kV relacji Halemba Sośnica
 • Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji linii 110 kV relacji Kopanina Pszczyna
 • Opracowanie dokumentacji projektowej zwiększenia stopnia obostrzenia w przęsłach linii 110 kV krzyżujących projektowaną obwodnicę miasta Myszków
 • Przebudowa linii 110 kV Chwałowice - Szyb Marklowice na obszarze projektowanej bryły rekultywacyjnej w rejonie Mośnika w Rybniku-Chwałowicach w przęsłach 12-13-14-15-16”

GaleriaStrona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.