• przebudowy sieci energetycznych

  napowietrznych i kablowych

 • pomiary sieci, urządzeń

  i instalacji elektrycznych

 • wykonujemy dokumentację projektową

  prowadzimy NADZÓR INWESTORSKI

Oferta


Przyłącza energetyczne , zasilanie placu budowy

ZUE Piotr Piotrowski wykonuje kompleksowo zadania związane z przyłączeniem Twojego obiektu do sieci energetyki energetycznej niezależnie od napięcia zasilania czy rodzaju obiektu przyłączanego. Domek jednorodzinny traktujemy z taką samą uwagą jak hipermarket czy zakład przemysłowy
Zaprojektujemy i wykonamy twoją stację transformatorową wraz z liniami zasilającymi. Jeżeli jest konieczność zastosowania zasilania gwarantowanego, agregat, UPS również je wykonamy wraz z układami automatyki.
Proponujemy wykonanie kompleksowe przyłączy energetycznych , za Ciebie wystąpimy o warunki techniczne przyłączenia , przeanalizujemy moc przyłączeniową , zaproponujemy najlepsze rozwiązanie techniczne i ekonomiczne, zaopiniujemy propozycje umowy przyłączeniowej, wykonamy dokumentację projektową, zrealizujemy fizycznie przyłącze oraz załatwimy wszelkie formalności związane z podaniem napięcia, założeniem licznika i innych niezbędnych przy takiej inwestycji spraw.


Nadzór inwestorski

Oferujemy usługi inspektora nadzoru branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Każdą budowę traktujemy indywidualnie, wykonujemy swoje zadania z najwyższą starannością gwarantując Inwestorowi poprawny technicznie i ekonomicznie przebieg prac oraz kontrolę wykonawcy . Wieloletnie doświadczenia w tym zakresie, ciągłe doszkalanie i podnoszenie kwalifikacji kadry jak również posiadane uprawnienia gwarantują najwyższą jakość usług.
Nasza firma w czasie swojej działalności wykonywała między innymi nadzory nad realizacją zadań :

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej i AKPiA , przy realizacji inwestycji pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza"
 • Pełnienie funkcji kierownika robót elektrycznych związanych z budowa oraz przebudowa sieci na terenie autostrady A1 Gorzyczki Świerklany
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej budowa hali Arcen Polska Sp z o.o. Żory strefa ekonomiczna
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa hipermarketu Praktiker Rybnik ul Żorska
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa galerii handlowej "Galeria Jastrzębie" Jastrzębie zdrój ul Warszawska
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Rozbudowa Politechniki Częstochowskiej
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie/li>
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa Kwartał Domus w Rybniku
 • Nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej w części elektrycznej Kopalni Węgla Kamiennego w Oświęcim Polanka 1
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny . Kontrakt nr ORFPP-A1-1
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa budynku magazynow-produkcyjnego wraz z pom. biurowymi i socjalnymi Ruda Śląska Panattoni Europe Sp. z o.o
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej Budowa budynku magazynow-produkcyjnego wraz z pom. biurowymi i socjalnymi Gliwice Hala C Panattoni Europe Sp. z o.o
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalną, laboratoryjną i techniczną w ramach rozbudowy zakładu MOKATE Sp. Z o.o. w Żorach
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w branży w branży elektrycznej na budowie „Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Katowice – Marchlewski, Katowice – Szopienice na odcinku od słupa nr 4 do słupa nr 5 w Katowicach, Al. Roździeńskiego”. Agata Spółka Akcyjna

Pomiary sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych

Wykonujemy kompleksowe pomiary parametrów instalacji i urządzeń energetycznych, badania okresowe, kontrolne, ppoż, BHP, oświetlenia stanowisk pracy i inne.
Każde pomiary kończyny protokołem pomiarowym, wykonujemy oględziny i wskazujemy braki , niedociągnięcia i zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców czy pracowników.
Każdy protokół oprócz danych i protokołów pomiarowych zawiera wskazówki i zalecenia pokontrolne wskazujące na uchybienia czy zagrożenia w pracy Państwa instalacji elektrycznej.
Z doświadczenia wiemy że badania i pomiary kontrolne czy okresowe wykonywane są najczęściej przy wizycie w Waszej firmie kontrolerów z Państwowej Inspekcji Pracy czy Straży Pożarnej, Często okazuje się przy takiej kontroli że występują w obiekcie poważne zagrożenia które mogą spowodować pożar lub porażenia prądem elektrycznym – szczególnie w starszych budynkach.
Zachęcamy do okresowego badania swojej instalacji elektrycznej z uwagi na Państwa bezpieczeństwo. Nie jest to droga czynność , a znacząco poprawi bezpieczeństwo w Państwa domu czy firmie.


Przebudowy sieci energetycznych napowietrznych i kablowych

Bardzo często zdarza się że z Państwa inwestycją kolidują napowietrzne czy kablowe sieci energetyczne, w ofercie naszej firmy jest usuwanie takich kolizji.
Taka sytuacja wymaga wystąpienia do właściciela sieci o warunki techniczne przebudowy.
Usuniecie kolizji wymienionych sieci z projektowaną czy wykonywaną inwestycją wymaga opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej oraz szeregu z tym związanych zabiegów formalno prawnych.
Wychodząc naprzeciw takim problemom realizujemy wszelkie konieczne prace projektowe, prawne, formalne i techniczno realizacyjne praktycznie bez udziału Klienta.

Przeprowadzamy analizy możliwości zabudowy działek z istniejącą czy planowaną infrastrukturą energetyczną. Jeżeli masz na swojej działce linię wysokiego lub średniego napięcia określimy możliwości jej zagospodarowania.Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.